Публичните организации ще обменят данни по-ефективно

Проект за оперативна съвместимост осигурява по-ефективен обмен на данни между публичните организации (снимка: CC0 Public Domain)

Публичните организации ще си взаимодействат по-ефективно, посредством обмен на данни между техните информационни системи, стана ясно по време на заключителното събитие по проект „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС)”, което се проведе вчера. 

За изпълнението на тази цел ще бъдат въведени стандарти при разработване, проектиране, изграждане и внедряване на информационните системи, съобщиха от Министерство на електронното управление.

С реализацията на проекта е разработена Референтна архитектура за оперативна съвместимост като част от актуализираната Архитектура на електронното управление.

Разработен и утвърден е План за въвеждането, като са изготвени и предложения за нормативните промени, свързани с приложението на РАОС.

В рамките на проекта са изградени 4 регистъра на Министерството на младежта и спорта (МСС) и единен регистър на Агенцията по заетостта (АЗ) – регистър „Заетост”.

По този начин бе осигурена възможността за съвместими публични услуги на местно, национално и европейско ниво за гражданите и бизнеса, уточниха от МЕУ.

Коментар