E-общество

Потребителите на генеративeн AI – между изкушението и страха

Поверителността, авторските права и грешките пораждат опасения

ТУ-София задълбочава партньорството с Атинската политехника

Меморандум за разбирателство предвижда по-добро взаимодействие на учените от двата университета