E-общество

Правят опити изкуствен интелект да адвокатства в съда

AI може да помогне на по-бедните граждани да печелят дела

Цифровото евро – безплатни транзакции, но не и анонимни

Европейската централна банка проучва в момента аспектите на неговото въвеждане

ИТ образованието като лек срещу бедността и глада

Програма на Acronis Cyber Foundation вече пет години помага на деца и общности в нужда