Linux общността с проект за метавселена – отворена и безплатна

Амбицията е да стане „толкова мощна, колкото световната мрежа”

Тенденция: програмистите минават на Linux

Все още обаче Windows остава най-популярната платформа за разработчиците