Облакът: Google Cloud вече е по-скъпа компания от IBM

Анализаторите смятат, че между 2018 и 2022 г. общият годишен ръст на подразделението може да достигне 55%, а до 2025 г. годишните му продажби ще възлязат на 38 милиарда долара