Облакът: Google Cloud вече е по-скъпа компания от IBM

Анализаторите смятат, че между 2018 и 2022 г. общият годишен ръст на подразделението може да достигне 55%, а до 2025 г. годишните му продажби ще възлязат на 38 милиарда долара

Google обедини множество услуги под един бранд

Изборът на познатото име Google Cloud подчертава пред клиентите важността на облачните технологии в стратегията на интернет гиганта