Equinix расте в крак с дигиталната трансформация

Компанията отчете поредно тримесечие с положителна динамика

Equinix: готови сме да качим център за данни и на сателит

Доставчиците на технологии и услуги за дигитална трансформация трябва да са гъвкави, бързи, адекватни на потребностите на бизнеса, казва Чарлз Майерс

Взаимосвързаните центрове за данни на Equinix в София: обречени на успех

Страната ни е важен географски кръстопът, оттук минават всички големи телекомуникационни трасета между Европа и Изтока