Водородните горивни клетки влизат в центъра за данни

Електрозахранването на центровете за данни трябва да е хем абсолютно надеждно, хем без грам вредни емисии; водородът прави това постижимо (снимка: CC0 Public Domain)

Водородните горивни клетки са по-ефективни и по-чисти от алтернативните генераторни технологии, което ги прави екологично устойчиви опции за резервно захранване за центрове за данни, установява проучване.

Водородните горивни клетки са доказали, че са по-ефективни от алтернативните генераторни технологии. Проучване, проведено от Equinix в сътрудничество с Колежа по дизайн и инженерство (CDE) на Националния университет на Сингапур, потвърди, че въпреки своите особености технологията е жизнеспособен вариант за центровете за данни. Това е едно от първите изследвания в света, което се занимава с различните екологични опции за резервно захранване за центрове за данни.

По време на проучването изследователите оцениха горивните клетки с протонно-обменна мембрана (PEM), които преобразуват химическата енергия от реакцията на водород и кислород в електричество, и други видове алтернативни източници на енергия по отношение на ефективност, надеждност, цена, условия на работа и влияние върху околната среда.

Констатациите показват, че ефективността на PEM горивните клетки е най-висока. Тя варира от 45% до 57%. Следват алтернативните генераторни технологии с 44% до 47% и генераторите, захранвани с водород, с 34% до 40%. В допълнение, консумацията на гориво на мегаватчас също е най-ниска за PEM горивните клетки. Следват алтернативните генераторни технологии и генератори, захранвани с водород.

Заслужава обаче да се отбележи, че PEM горивните клетки и водородните генератори имат тесни допустими работни граници. Това значи условия, изискващи строг контрол на температурата, влажността и вентилацията. Алтернативните генераторни технологии имат по-широки работни граници, уточнява проучването.

По отношение на въздействието върху околната среда, PEM горивните клетки имат това предимство, че не произвеждат емисии. Следователно те са екологичен вариант за производство на електроенергия. За разлика от тях алтернативните генераторни технологии отделят известно количество парникови газове.

В отговор на тези открития от изследването Equinix отбеляза, че водородните горивни клетки могат да бъдат надеждно решение за справяне с непостоянния характер на възобновяемите енергийни източници, които са зависими от капризите на времето – такива като вятъра и слънцето. Когато производството на енергия от възобновяеми източници се колебае поради динамичните метеорологични условия, водородните горивни системи могат да служат като ефективни резервни източници на енергия, осигурявайки непрекъсната работа на центровете за данни.

Развитието на водородните технологии има потенциала да създаде стабилен буфер за енергийна сигурност за центровете за данни, заключава проучването. Те намаляват въздействието на непредвидимия характер на съвременните ВЕИ, неочакваните прекъсвания на захранването и зависимостта от невъзобновяеми резервни източници на гориво.

Коментар