Новата точка на присъствие на StormWall в България ще осигури на бизнеса в региона по-добра защита срещу DDoS атаки

Виждаме голям потенциал за развитие тук, сподели Рамил Хантимиров

RDDoS атаките вземат връх сред киберзаплахите

Предприятията трябва да използват подхода „винаги нащрек”, що се касае до сигурността и защитата, и да не плащат откупи