Платформа на A1 автоматизира защитата от DDoS атаки

Защитата от DDoS атаки е ключова за сигурността на бизнеса и институциите
(илюстрация: А1 България)

Професионално решение за киберсигурност на А1 България автоматизира защитата от DDoS атаки. Платформата А1 DDoS Protection CleanPipe открива, анализира и неутрализира киберзаплахите, съобщиха от компанията.

Дистрибутираните кибернападения за отказ на услуга (DDoS) водят до сериозни негативни последици за бизнеса, като отпадане на интернет достъпа и неработещи онлайн услуги. Те могат да причинят и претоварване на сървърната инфраструктура, върху която са инсталирани мобилни и уеб приложения. Според статистиката, през 2023 г. максималният капацитет на този тип атаки се е увеличил с 216% спрямо 2020 г.

Наблюдава се трайна тенденция кибернападенията да са предимно на ниво приложение. Значително нараства и тяхната сложност, като все по-често атакуващите използват повече от един метод за компрометиране на системите на клиента – т.нар. многовекторни DDoS атаки, отбелязва А1.

Бизнес организации от различен мащаб могат да станат обект на такива атаки, включително държавни и общински институции. Всички те са в състояние на ескалиращ риск от кибернападения от следващо поколение. Това превръща платформите с вградена, автоматично действаща логика на превенция в единствените, които могат да им помогнат да се справят с новите заплахи.

Услугата на А1 България за защита от DDoS работи с автоматизирано откриване и неутрализиране на атаките на мрежово ниво, преди те да достигнат до инфраструктурата, сървърите и уеб-приложенията на клиента, а това значително повишава нейната ефективност спрямо алтернативни услуги, подчертаха от компанията.

DDoS Protection CleanPipe е професионално мрежово решение с хардуерни и софтуерни компоненти, инсталирано в собствен дейта център на територията на София. По този начин рутирането на трафика на клиента през платформата не добавя т.н. времезакъснение при браузване в интернет. Има възможност да се конфигурират персонализирани правила за неутрализиране на атаките на ниво платформа на базата на профил на клиентския трафик.

А1 изтъква като предимство на DDoS Protection CleanPipe факта, че решението е интегрирано с глобалната сензорна платформа Netscout ATLAS, която обработва на мрежово ниво повече от 400 Tbps интернет трафик по целия свят. В резултат на това, ежедневно се извършва автоматично актуализиране на пречистващата инфраструктура на А1 с данни за нови видове атаки. По този начин се усъвършенстват методите за неутрализиране на многовекторни и сложни заплахи.

Решението на А1 предоставя достъп на клиента до уеб-базиран портал за наблюдение на работата на услугата в реално време. В интерфейса има детайлна видимост на информацията на различни нива, като мрежи, рутери, интерфейси, история на атаките, активни атаки с техния капацитет. Клиентите получават проактивно известяване от системата чрез имейл нотификация в случай на DDoS атаки, както и доклади с консолидирани данни на седмична и месечна база.

С услугата DDoS Protection CleanPipe бизнесът и институциите могат да разчитат на ефективна защита от всякакви DDoS атаки, работещи на различни нива на OSI модела. Системата се поддържа от сертифицирани инженери по киберсигурност, които анализират хибридни и сложни атаки и управляват неутрализирането им от начало до край, като предоставят една напълно управлявана услуга.

Коментари по темата: „Платформа на A1 автоматизира защитата от DDoS атаки”

добавете коментар...

  1. Narendra Popat

    NetScout has subsidiaries in the Cayman Islands,[4] a tax haven.

Коментар