Онлайн правосъдието води до по-тежки присъди

Видео-изслушванията поставят подсъдимите в неизгодна ситуация от гледна точка на визуална и звукова комуникация

Когато изкуственият интелект се научи да лъже

Предизвикателството е колосално и само ще се разраства с увеличаване на познавателния капацитет на технологията

Новата златна треска: лицево разпознаване

Обществото е в състояние на постоянно, повсеместно наблюдение и разпознаване, без да се знае кой и за какво съхранява и използва снимките