Технологичният сектор пред риск от застой и излизане на компании от България

Охлаждането в индустрията ще продължи и през 2024 година

Близо 90 000 души работят в индустрията на изнесените услуги у нас

Секторът формира 5,9% от БВП, а броят на наетите се увеличава с 10 000 за една година

Над 80 000 души работят в сектора на изнесените услуги

Индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в България

AIBEST: Работим за инвестиции в „индустрията на знанието”

Асоциацията цели да върне и задържи българските таланти у нас