Над 80 000 души работят в сектора на изнесените услуги

Индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в България

AIBEST: Работим за инвестиции в „индустрията на знанието”

Асоциацията цели да върне и задържи българските таланти у нас