Технологичният сектор пред риск от застой и излизане на компании от България

„След двуцифрен ръст от близо 17% през 2022 г., прогнозата ни за развитието на сектора през 2023 г. е по-консервативна”, заяви Илия Кръстев, председател на AIBEST (снимка: Тони Тончев / предоставена от V+O Communication)

Високотехнологичната индустрия продължава да расте, но с по-бавен темп, сочат данните от доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за 2022 г., който беше представен днес. Анализът е изготвен от SeeNext и включва данни за 802 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите през 2022 г.

Технологичният сектор и индустрията на изнесените услуги нарастват с двуцифрен процент, но с по-бавен темп в сравнение с 2021 г. На годишна база високотехнологичната индустрия расте с 16,8% (22,4% през 2021), достигайки размер от 4,935 млрд. евро.

През миналата година индустрията запазва приноса си към българската икономика, като приходите от нея се равняват на 5,8% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Прогнозата към 2025 година сочи, че при запазване на средния ръст на сектора от последните 5 години, приходите му ще достигнат 9,2% от БВП.

„След двуцифрен ръст от близо 17% през 2022 г., прогнозата ни за развитието на сектора през 2023 г. е по-консервативна. Ще продължим да увеличаваме дела ни в брутния вътрешен продукт на България, но реалният ръст на сектора ще се изразява в едноцифрен процент”, заяви Илия Кръстев, председател на AIBEST.

Според него, охлаждането в технологичната индустрия и в глобалната икономика като цяло ще продължи и през 2024 година. Затова прогнозата на AIBEST за настоящата година е с позитивен знак, но с по-нисък процент на растеж.

„Причините за това са комплексни. От една страна, геополитическата ситуация и множеството конфликти по света, които създават несигурност в инвеститорите. От друга, това са глобалните икономически процеси – високите лихвени нива, както и рецесията, която вече си личи на някои големи пазари”, поясни Кръстев.

На локално ниво обаче проблемите не са по-малко значими, допълни той. Средата у нас се характеризира с политическа нестабилност, липса на ясна стратегия на държавата за развитие на приоритетни сектори, данъчна непредсказуемост и не на последно място некачествено образование при изключително ограничен пазар на труда.

„В дългосрочен план всичко това може да доведе до застой в развитието на технологичния сектор, а също така и до излизане на компании от българския пазар”, предупреди Кръстев.

През 2022 г. индустрията затвърждава позицията си на предпочитан работодател с изключително силен социален и икономически отпечатък за развитието на страната.

„С добрите условия на труд, възможности за кариерно развитие и заплати, които са в пъти по-високи от средните за страната, нашата индустрия е значим фактор за задържането и връщането на младите хора в България. Реално високотехнологичният сектор е най-големият университет в страната”, каза председателят на AIBEST.

Само за една година броят на наетите в сектора се е увеличил с 15 000 служители и той вече наброява 105 000 души. Увеличението на персонала важи както за изнесените ИТ и бизнес услуги, така и за R&D центровете и се дължи до голяма степен на дистанционния модел на работа.

„Необходимо е държавата ни да инвестира в бранда България като дестинация, в която си струва да се преместиш със семейството си. Трябва да имаме стратегия как да привличаме работна ръка и как да задържаме висококвалифицираните ни кадри. Привличането на хора и разширяването на ограничения трудов пазар е по-важно от привличането на инвеститори, защото без образование и квалифицирани хора високотехнологичният сектор няма как да расте”, коментира Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

С нарастване на броя на служителите в Индустрията на знанието, нарастват разходите за заплати, осигуровки и данъци, плащани от компаниите към държавната хазна, сочи анализът. Общият трудов разход, включващ заплати и осигуровки, през 2022 г. се е увеличили с 25,9% и възлиза на 3,004 млрд. евро. Ръстът на годишна база при внесените данъци дори е по-голям –  26,5% и се равнява на 71,2 млн. евро.

„Държавата и бизнесът могат да си сътрудничат в подобряването на качеството на българското образование, за да може в краткосрочен и дългосрочен план това да даде своите резултати”, каза Наталия Митева, зам. министър в министерството на образованието. Тя очерта  направленията, в които трябва да се обединят усилия и призова бизнеса да бъде активен в този диалог.

Първото е повдигането на общото средно ниво на учениците, а то е свързано с промяна в учебните програми и повишаване на квалификацията на учителите и начина им на преподаване. Втората задача е създаване на условия (по добрия пример на INSAIT), благодарение на които най-талантливите ученици да останат да учат в България, а учителите от елитните гимназии да бъдат мотивирани и възнаградени да продължават да създават тези таланти.

Третото направление, в което успешно могат да си партнират бизнесът и държавата, е професионалното образование, в което програмите трябва да станат по-гъвкави и практически ориентирани. Изкуственият интелект и въвеждането на насоки за приложението му в образованието е последната, но не и по важност обща задача, която може да даде доста по-бързи резултати в сравнение с останалите общи приоритетни области.

Потенциални заплахи за развитието на високотехнологичната индустрия са рецесията в еврозоната и навлизането на изкуствения интелект, който може доведе до намаляване на работни места на ангажираните с по-рутинни задачи, според Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Възможността за развитие на сектора той вижда в още по-доброто партньорство с общините в страната за привличане на нови инвеститори и активизиране на младите хора, които в момента са извън образователната система и не са включени в пазара на труда.

Коментари по темата: „Технологичният сектор пред риск от застой и излизане на компании от България”

добавете коментар...

 1. Напротив

  Само джуниърчета ще има и то защото много бързо ги правят синьор – защото остават на смешната заплата за около 3к и защото са луди да бачкат дори и на всички шефове работа – тва че си съсипват цялото здраве и свободно време и са истински роби явно не ги вълнува – явно един роб струва толкова.
  Какво ли още ще се прехвърли за програмистка работа – остана само да се подписват договори от шефовете – но странно как плоската структура има много HR които са истински дебили и фалират фирмите. Но може още да се оптимизира – опс грешка на езика да се консолидира.
  @Йордан:
  “подобряването на качеството на българското образование” – тва прочете ли го между редовете – то казва почваш от глупак студент на сеньор и после след 1-2 години ти слагат и титлата това казва.
  И кой ще излиза от България не стана ясно няма да е Бош/Просист те са алчи но не и глупави, или ще са Шварц те са и глупави съдейки по сайтовете на Лидл… даже се и хвалят с тех?

 2. Българин

  Всеки българин трябва да бъде програмист!

 3. Йордан

  Их, жалко 🙁 Оттук нататък няма да има джуниърчета, дето по цял ден ще клатят краката и ще взимат 2-3 хиляди лева заплата.

Коментар