Индустрията на знанието организира конференция в Благоевград

„Благоевград е сред градовете, в които виждаме голям потенциал за развитие”, заяви Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на АIBEST (снимка: личен архив)

Благоевград ще бъде домакин на годишната конференция на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), която ще се проведе на 21 октомври т.г. Според организаторите, това е “най-значимото събитие за индустрията на знанието у нас”.

Конференцията ще събере лидерите от високотехнологичния сектор с представители на местните и държавни власти. AIBEST си партнира в организацията на събитието с Община Благоевград, като темата е „Отвъд предизвикателствата“.

В рамките на форума ще сe дискутират факторите и мерките, които трябва да бъдат взети на локално и национално ниво за привличане на нови инвестиции и за създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на сектора, който по последни данни формира 5,5% от БВП на страната.

Прогнозата за 2024 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителният ѝ дял в БВП на страната ще достигне 11.2%.

По време на конференцията ще бъдат очертани факторите за развитие на индустрията на знанието в страната и експанзията ѝ на регионално ниво, както и връзката между държавата, големите компании и стартъпите като възможност за ускоряване на бизнес трансформациите – условие за успешно икономическо развитие на България.

„Благоевград е сред градовете, в които виждаме голям потенциал за развитие. Нашият сектор е притегателна сила за таланти и предпочитан работодател, заради възможностите за развитие, които осигуряваме на младите хора. Така ние изпълняваме един от най-важните ни приоритети – задържането и връщането у нас на българските таланти”, коментира Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на АIBEST.

Той подчерта, че асоциацията продължава да развива партньорствата с университетите, местните и държавни власти, “защото това е начинът да запазим устойчивия ни ръст и да развиваме икономиката на знанието в България“.„Привличането на иновативен бизнес в Благоевград е един от основните ни приоритети. Устойчивото развитие на регионите, на българската икономика като цяло, може да се постигне именно с добре работещи партньорства на ниво държава, общини и бизнес”, каза от своя страна Илко Стоянов, кмет на община Благоевград.

По неговите думи, университетите и колежите в града могат да предложат образовани млади хора, които да се включат като работна сила в най-бързоразвиващите се сектори.

Коментар