Над 80 000 души работят в сектора на изнесените услуги

Работата от дистанция е практика отпреди ковид в сектора на изнесените услуги у нас
(снимка: CC0 Public Domain)

Расте броят на хората, работещи в сектора на изнесените услуги у нас, като същевременно се увеличават разходите за служители и данъци, плащани от компаниите, сочи годишният доклад на браншовата организация AIBEST.

Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3,5% от пазара на труда в България. Дори в предизвикателната 2020 г. индустрията е продължила да наема нови хора, като към август м.г. броят на работещите в  сектора достигна 81 000 души (3000 служители повече спрямо успешната 2019 г.).

Едновременно с това, индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в икономиката и се утвърждава сред най-добрите работодатели в България.

„Ускорената дигитализация и нарастващото търсене на висококвалифицирани кадри е и причината за доближаването на нивото на заплащане между двата подсектора – изнесен ИТ услуги и изнесени бизнес процеси”, каза Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на AIBEST.

Проучване за HR политиките на членовете на Асоциацията, изготвено от международната консултантска компания Mercer, показва, че въпреки пандемичната 2020 година, компаниите не са прекратили практиките си за допълнителни финансови стимули и придобивки.

Темпът на растеж на работната заплата в сектора на годишна база е 5% и е съизмерим с останалите отрасли на икономиката. 95% от компаниите дават годишен бонус на служителите си на база постигнати резултати, който средно е в размер на една брутната работна заплата.

Работата от дистанция е HR практика, която съществува за сектора от преди ковид пандемията, но сега значително се увеличава броя на компаниите, които ще прилагат хибриден модел и за в бъдеще. Към 2019 година такава възможност са предоставяли около една четвърт от компаниите, като към момента 66% планират да продължат така да работят.

Близо половината от анкетираните (48%) планират да дадат опцията за работа отвсякъде, като 86% от компаниите предоставят оборудване или покриват разходите за такова.

Данните от HR проучването показват още, че 100% от членовете на AIBEST осигуряват допълнително здравно осигуряване на служителите си, както и бонус за довеждане на нов колега в организацията.

Близо 76% от компаниите дават безплатни карти за спорт на служителите си или покриват частично разхода за спортни активности. 7 от 10 компании предоставят ваучери за храна, 60% от тях и животозастраховка и почти също толкова (57%) психологическа помощ.

Коментар