Заплатите в ИТ сектора нараснали с около 9% през 2020

Близо 70% от анкетираните компании у нас са увеличили заплатите на 70-80% от служителите
(снимка: CC0 Public Domain)

Ковид кризата е повлияла в малка степен на плановете и политиките на компаниите у нас по отношение на заплати и бонуси, според анкета на консултантската компания Tack TMI, проведена в края на 2020 г. сред 192 фирми от различни бизнес сектори – производствен (32,5%), ИТ компании (28,8%), финансови услуги и аутсорсинг на бизнес процеси (по 8,4%).

Близо 70% от анкетираните компании са увеличили заплатите на 70-80% от своите служители през 2020 г. Около 34% споделят, че са направили увеличения на по-малко хора от предвиденото и/или с по-малък процент от бюджетирания.

Реалният ръст във възнагражденията на служителите за 2020 г. е между 6,5-8% – стойности, доближаващи се до статистиката от последните няколко години, като процентите варират в зависимост от различните сектори.

Заплатите в ИТ сектора са увеличени с 8,5-9,7%, докато в аутсорсинга на бизнес процеси едва с около 4%. Данните показват обаче, че основните увеличения на заплатите са станали в първите три месеца на 2020 г., т.е. преди разгара на ковид пандемията.

Една от 10 компании в анкетата е прибягнала към намаление на заплатите, като при повечето от тях това се разглежда като временна мярка и обикновено е обвързано с намаление и на работното време. Едновременно с това близо ¼ от компаниите споделят, че им се е наложило освобождаване на хора, като този процент е значително по-нисък в ИТ сектора – 12,7%.

Малко над половината от компаниите (53%) имат планове за увеличение на заплатите и през 2021 г. с около 5-6,5%, като се надяват актуализацията да засегне значителен процент от техните служители – 80-90%.

Предизвикателната 2020 година не е прекратила работодателската практика за изплащане на бонуси – 70% от компаниите са продължили тази своя политика. Това е особено силно изразено в сектора на изнесените бизнес услуги, където 87,5% от компаниите са раздали бонуси. Процентът на планиращите да изплащат бонуси през 2021 г. обаче е по-нисък – около 53% от участвалите в анкетата.

Голяма част от допълнителните придобивки на служителите са били спрени временно. Наблюденията на Tack TMI обаче показват, че това не е в резултат на търсене на начини за спестяване на средства, а основно заради работата от вкъщи.

Компаниите са продължили да търсят различни, адекватни придобивки, които да предложат на своите служители, за да покажат загриженост и да продължат да поддържат високата им мотивираност.

Коментари по темата: „Заплатите в ИТ сектора нараснали с около 9% през 2020”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Лошо…

Коментар