Правим 3,3 млрд. евро от изнесени бизнес услуги

„С възможностите, които предлагаме за кариерен старт и развитие, ние изпълняваме един от най-важните ни приоритети – задържането и връщането у нас на българските таланти”, заяви Илия Кръстев
(снимка: AIBEST)

Секторът на изнесените услуги в България бележи двуцифрен ръст през 2020 г., достигайки приходи в размер на 3,3 млрд. евро, което е 6,6% от БВП на страната. Това показват данните от годишния доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).

За сравнение, през 2019 г. индустрията на изнесените услуги формира 5,5% от БВП. Въпреки пандемичната 2020 г., секторът не спира развитието си и отново бележи двуцифрен ръст, като оперативните приходи нарастват с 11,2%. Предварителните данни за 2021 г. показват, че настоящата година ръстът също ще остане двуцифрен и дори по-висок.

Прогнозата към 2024 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителния ѝ дял в БВП на страната ще достигне 11,2%.

Анализът, изготвен от SeeNews, включва данни за 677 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите през 2020 г. В съотношението между двете подразделения на изнесените услуги превес имат ITO компаниите (ИТ изнесени услуги) – 358, докато броя на фирмите в сферата на изнесените бизнес процеси е 319.

Индустрията затвърждава и позицията си на предпочитан работодател. Въпреки, че броят на заетите в сектора е малко над 77 000 души през 2020 г., т.е. почти без промяна спрямо много успешната 2019 г., нарастват разходите за служители и за данъци, плащани от компаниите към държавната хазна.

Разходите за заплати през 2020 г. са се увеличили средно с 16% на служител. Компаниите от сектора за първи път формират 10,4% от всички разходи за заплата в страната, в сравнение с 9,4% предишната година.

По отношение на внесените социални осигуровки, компаниите в сектора са допринесли общо с 8,2% от всички осигуровки в икономиката през миналата година, в сравнение със 7,4% през 2019. Размерът им почти се равнява на предвидените общи капиталови разходи в бюджета на Столична община за 2021 г. Както разходите за заплати, така и за осигуровки, са се удвоили за пет години от 2016 до сега.

„Първият ковид локдаун замрази назначаването на нови служители, но от средата на 2020 пазарът се върна към обичайната си динамика и в момента недостигът на кадри отново е гореща тема за компаниите от сектора. С възможностите, които предлагаме за кариерен старт и развитие, ние изпълняваме един от най-важните ни приоритети – задържането и връщането у нас на българските таланти”, коментира Илия Кръстев, председател на УС на Асоциацията и изпълнителен директор на A Data Pro.

„Продължаваме да развиваме партньорствата ни с университетите, местните и държавни власти, защото  това е начина да запазим устойчивия ни ръст и да развиваме икономиката на знанието в България”, допълни той.

Пандемията през 2020 г. забави регионалната експанзия на индустрията на изнесените услуги, но тази година много компании изнесоха част от дейността си извън София, търсейки нова работна ръка. Най-големите хъбове за изнесени услуги остават големите градове с университети – София, Пловдив и Варна са трите водещи центрове, но Бургас, Русе и Велико Търново също привличат все повече нови компании.

Коментар