Аутсорсинг секторът генерира 7,9% от разходите за заплати у нас

В сектора на изнесените услуги са заети повече от 67 хиляди души, сочи нов анализ на БАА (снимка: CCO Public Domain)

Индустрията на изнесените услуги е сред най-добрите работодатели в България. Аутсорсинг секторът у нас формира 2,4% от работния пазар в страната, в него са заети повече от 67 300 души, като към 2021 г. броят им се очаква  да превиши 79 хил. души. Това показват данните от последния годишен доклад за развитието на индустрията на Българската аутсорсинг асоциация.

Едновременно с това секторът на изнесените услуги генерира 7,9% от всички разходи за заплати в икономиката ни, което показва, че заплащането в сектора е в пъти по-голямо от средното за страната.

Според наскоро проведено проучване от международната консултантска компания Mercer сред членовете на БАА за техните HR политики, 96% от компаниите дават и годишен бонус на служителите си, който средно е в размер на една брутна работна заплата. Темпът на растеж на работната заплата в сектора на годишна база е 6% и е съизмерим с останалите отрасли на икономиката.

Заради наблюдаваната тенденция за изнасяне на дейността на компаниите извън София, основно в големи градове с университети, ръстът на заплатите извън столицата е с 10-11% през последната година.

Сред останалите общи HR политики са допълнителните придобивки, които секторът дава като работодател. 100% от компаниите осигуряват допълнително здравно осигуряване на служителите си, както и бонус за довеждане на нов колега в организацията.

Близо 70% от компаниите дават безплатни карти за спорт на служителите си или покриват частично разхода за спортни активности. Същият процент от работодателите осигуряват и безплатни здравословни храни за офиса.

86% от компаниите в аутсорсинг индустрията са създали в офисите си пространства за игри, спорт и развлечение. Всяка четвърта от пет компании дава опцията и за работа от вкъщи, ако естеството на работата го позволява.

„Както в глобален мащаб, така и в България, с дигиталната трансформация на различните индустрии се забелязва тенденция за по-сериозна връзка между аутсорсинга на бизнес процеси (BPO) и ИТ аутсорсинга (ITO). Компаниите в България вече се ориентират към използването на все по-дигитално ориентирани инструменти, които позволяват нарастването на добавената стойност на предлаганите от тях услуги”, коментира Ивайло Славов, председател на борда на БАА и съосновател и изпълнителен директор на Bulpros.

По неговите думи, нарастващото търсене на висококвалифицирани кадри е и причината за доближаването на нивото на заплащане между двата подсектора – BPO и ITO. „В тази конкурентна среда компаниите от нашата индустрия редовно провеждат допитвания за нивото на удовлетвореност на служителите си. И като резултат от добрите HR практики, нашият секторът се отличава с изключително висока положителна обратна връзка от 80% от служителите”, добави Славов.

Другата обща черта за индустрията на изнесените услуги са инвестициите в социално отговорни кампании. Сферите, в които компаниите организират своите инициативи, са свързани с превенция на здравето и безопасността, етичните норми на поведение, насърчаването на разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

Аутсорсинг секторът е и сред най-големите инвеститори в областта на образованието. Близо 100% от компаниите (96%) имат различни партньорства с университети или други образователни инициативи.

Коментар