Аутсорсингът ще прави 2 млрд. лв. до три години

Бизнесът може да се възползват от стимулите в Закона за насърчаване на инвестициите, посочи Даниела Бобева

Бизнесът може да се възползват от стимулите в Закона за насърчаване на инвестициите, посочи Даниела Бобева на кръгла маса за аутсорсинг индустрията

Над 2 милиарда лева оборот от БВП ще прави аутсорсинг индустрията в България до три години. Това прогнизираха експерти от Кръгла маса, посветена на развитието на аутсорсинг индустрията и партньорството между публичния и частния сектор, която се проведе днес в София.

„Разкриването на работни места в сектора на услугите е от сериозно значение, особено в период на стагнация в икономиката. Впечатлява фактът, че за последните 4 години приходите от аутсорсинг в България са се увеличили с 60% и годишно секторът генерира приходи за около половин милиард евро”, заяви заместник министър-председателят Даниела Бобева.

Бизнесът може да се възползват от стимулите в Закона за насърчаване на инвестициите и от най-новите продукти на Българската банка за развитие, които подпомагат стартиращите предприятия и фирмите, произвеждащи продукция за износ, допълни Бобева.

В дискусията посветена на ролята на аутсорсинг индустрията за подобряване на икомическата среда и растеж участваха г-н Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, г-жа Росица Янкова – заместник министър на труда и социалната политика и ръководители на водещи международни и български компании от сектора на аутсорсинг на бизнес процеси като Адеко България, АИИ Дейта Процесинг, Ай Би Ем Глоубъл Проусес Сървисиз, Булпрос Консултинг, Кока-Кола Хеленик България, КПМГ, С3i, Софика груп-част от ТелеТех, Съдерланд, Телус, Ърнст и Янг България, Юнифай България и др.

„Аутсорсинг секторът е един от най-бързо развиващите се в България. Заетите в него надхвърлят 20 000 души, като до няколко години броят им би могъл да нарасте до четири пъти при подходяща бизнес среда и насърчаване на инвеститори в сектора”, коментира Стефан Бумов, председател на Българска аутсорсинг асоциация, която е организатор на дискусията съвместно с Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (АCCA).

По неговите думи, заинтересованите страни трябва да изготвят стратегия за развитие на индустрията. „Дискусията между правителството и бизнеса днес е първа и много важна крачка в тази посока”, каза Бумов. Като проблемни области, в които трябва да се работи съвместно за подобряването им, бяха очертани образованието, социалната и трудова политика.

Коментар