Успяваме в ИТ аутсорсинга с евтин труд

В дългосрочна перспектива, потенциалът на България като хъб за аутсорсинг е ограничен от малкото и застаряващо население

В дългосрочна перспектива, потенциалът на България като хъб за аутсорсинг е ограничен от малкото и застаряващо население

Водещите аутсорсинг играчи в България са постигнали средно 25-30% ръст на приходите през 2013 година. Това става ясно от публикация в Monitor Global Outlook, в която фигурират имената на HP, TeleTech (собственик на Софика Груп), Telus International, IBM и Sitel.

Изданието цитира Павел Езекиев, съосновател на фонда за рисков капитал Neveq, който очаква ръст от над 20% на българската ИТ аутсорсинг индустрия в следващите три години.

В частност, приходите на Софика са нараснали с 40% през първата половина на 2013 г. Според проучване, аутсорсинг секторът в страната е генерирал над 200 милиона евро приходи в периода 2011-2012 г. Постъпленията от този бизнес сега са по-големи.

България е привлекателна с евтиния труд, наличието на млади и технически квалифицирани висшисти, които владеят по няколко езика, отбелязва изданието. Като предимства се посочват също данъчната среда – корпоративният и подоходният данък са само 10%, както и географското разположение и стабилността на страната.

По думите на Езекиев, последните събития в Украйна и Турция ще направят инвеститорите по-предпазливи към пазарите в региона, които са извън ЕС. Румъния и Полша са ни силни аутсорсинг конкуренти в рамките на ЕС, но България предлага по-ниски цени и по-добра стойност, в частност за малки и средни проекти, коментира Езекиев. Владеенето на езици като немски, италиански и испански дава предимство на българските атусорсъри пред азиатските, се посочва в публикацията.

В дългосрочна перспектива, потенциалът на България като хъб за аутсорсинг е ограничен от малкото и застаряващо население. Заплатите тук също са по-високи от тези на азиатските и африкански конкуренти, което означава, че най-големите аутсорсинг центрове ще се позиционират на друго място.

Коментар