Винт Сърф: „Интернет на нещата” крие риск

„Интернет на нещата” налага големи промени в начина, по който се пише софтуерът, смята Винт Сърф

„Интернет на нещата” налага големи промени в начина, по който се пише софтуерът, смята Винт Сърф

Потенциалът на концепцията „интернет на нещата” (IoT) е огромен, но в същото време е налице огромен риск за сигурността на устройствата от тази категория. Това заяви Винт Сърф, считан за бащата на интернет, в публичен видео разговор през услугата Google Hangout.

Винт Сърф сподели, че е изключително развълнуван от възможностите, които разкриват милиардите свързани в интернет устройства, и същевременно предупреди, че този нов свят налага големи промени в начина, по който се пише софтуерът.

Обезпечаването на сигурността на данните, които се съхраняват и обменят между свързаните устройства, е сериозно предизвикателство за компютърните науки и е време университетите да се заемат с решаването на този проблем, смята Сърф.

Устройствата от типа „интернет на нещата” трябва да се справят по-добре с управлението на контрола на достъпа и да използват по-силна автентикация, за да гарантират сигурността на комуникацията между тях, допълни специалистът.

Коментар