Предстои 4-кратен ръст на заетите в аутсорсинга

Аутсорсинг секторът е един от най-бързо развиващите се в България и до няколко години броят на заетите в него ще нарасне четири пъти, прогнозира Стефан Бумов, председател на Българска аутсорсинг асоциация (БАА).

„Това задължава всички заинтересовани страни да подготвим стратегия за развитие на индустрията и особено в сегментите за вътрешнофирмени центрове за споделени услуги и изнасяне на бизнес процеси, което осигурява над 60% от приходите в сектора”, коментира Бумов по време на първата по рода си конференция „Възможности и предизвикателства за България в сектора на споделените услуги и аутсорсинг на бизнес процеси”, която се провежда днес в София.

Ползите от споделените услуги са добре известни – по-голяма ефикасност, оптимизирани разходи, усъвършенстване и контрол на процесите в компаниите. В бъдеще аутсорсингът би могъл да осигури още по-големи ползи за бизнеса – мащаб, гъвкавост и задълбочено познание за организациите, заяви Джейми Лион, директор „Корпоративен сектор” в ACCA (Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители).

„За да постигнем тези цели, очаквам компаниите все повече да използват глобалните модели за бизнес управление”, допълни той.

Във форума участват представители на компании в сектора на споделените услуги и аутсорсинг на бизнес и ИТ процеси в България, като Coca-Cola Hellenic, IBM и Софика Груп, както и на консултантските компании Ernst&Young, Deloitte и KPMG.

Целта на форума е да се започне работа по дългосрочна стратегия за развитието на индустрията, както и за привличане на чуждестранни инвестиции и осигуряване на финансиране от ЕС за развитие на конкурентни умения за стартиране на професионална кариера в аутсорсинга.

Коментар