Имаме развит ИКТ сектор, но не достигат кадри

Имаме развит ИКТ сектор, необходимо е само българските висши училища да осигурят специалисти, заяви зам..министър Красин Димитров

Имаме развит ИКТ сектор, необходимо е само българските висши училища да осигурят специалисти, заяви зам.-министър Красин Димитров

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са сектор с нулева безработица у нас. България разполага с 20 000 софтуерни инженери, като са налице голям брой свободни работни места.

„Необходимо е само българските висши учебни заведения да осигурят специалисти”, заяви заместник-министър Красин Димитров по време на конференцията за икономическо развитие на Корея и България, състояла се в края на миналата седмица.

У нас е налице недостиг в сферата на интензивните на знание услуги и високотехнологичните производства. От друга страна, разполагаме с добре развит информационно-технологичен (ИТ) сектор, според класация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Следва недостигът да се преодолее и да бъде осигурен баланс между секторите, допълни Димитров.

Блгарското правителство работи за подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономиката в няколко аспекта. Красин Димитров даде за примери отмяната или облекчаването на над 80 лицензионни и регистрационни режими в рамките на пет месеца, мерките за повишаване на прозрачността на процедурите за обществени поръчки и за облекчаване достъпа до евтин финансов ресурс за малкия и средния бизнес чрез Българската банка за развитие, която ще подкрепя стартиращи и съществуващи микро- и малки фирми.

Корея се нарежда на второ място сред търговските партньори на България. През последните три години двустранният стокообмен между двете държави бележи съществен ръст.

България има интерес да почерпи опит от една от най-големите икономики в Азия, превърнала се във водещ световен износител на автомобили и електроника. Търсят се възможности и за разширяване на българския износ на продукти с по-висока добавена стойност.

Много са секторите, в които можем да си сътрудничим с Корея, като отново акцентът пада върху информационните технологии и аутсорсинга на бизнес процеси, научно-изследователската и развойна дейност (R&D), промишленото производство, хранително-вкусовата промишленост и туризма, посочи в заключение зам.-министър Красин Димитров.

Коментари по темата: „Имаме развит ИКТ сектор, но не достигат кадри”

добавете коментар...

 1. Драгомир

  Какви кадри да създадат висшите учебни заведения, след като преподавателските заплати са смешни и съответно и старанието им към студентите е такова.
  А почти целите ИТ специалности не са науки, а вид занаяти. Това не се учи в университети, а в колежи и полу висши учебни учреждения (като споменатото Телерик например).

 2. vuz-ne

  Уважаеми г-н Димитров,
  Не ВУЗ-овете трябва и не те го правят сега, т.е. не нашите ВУЗ-ове осигуряват кадърни кадри. Аз съм на 24 и съм в системата на образованието вече не знам колко години. Нашите училища, гимназии и най-вече ВУЗ-ове са тъпи, корумпирани, морално остарели и напълно демоде. В момента работя в престижа западна компания и нито ВУЗ-а, нито гимназията са ми дали някакви знания, опит или каквото и да е, за да имам ИТ умения и опит. Всичко, което знам и мога относно работата си е благодарение на моя личен опит, моя личен интерес и саморазвитие. В България е така – тук се учи нещо до 7-ми клас, от там нататък – лайф ис лайф, п*тки, кафета, безотговорни родители и общество, и резултата е само един -> НЕОБРАЗОВАНИ и НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ работници. Така е в България.

 3. provins

  Кадри има и София не е България. Просто трябва да отидете при тях.

 4. mhm

  Българските висши учебни заведения не стават за нищо, добре че е Телерик академия да създаде малко читави кадри!

Коментар