Софика Груп подготвя студенти за аутсорсинга

Стефан Бумов подчерта значението на подготовката за реалната бизнес среда още в университетите

Стефан Бумов подчерта значението на подготовката за реалната бизнес среда още в университетите

Компанията за аутсорсинг на бизнес процеси Софика Груп ще подпомага преподавателите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (ПУ) в разработване на нови учебни програми, които подготвят студентите за работа в реална бизнес среда.

В партньорство с филологическия факултет на университета компанията стартира проект за анализ на потребностите на бизнеса по отношение на уменията, които младите хора трябва да притежават след завършване на висшето си образование.

Дейностите по проекта, финансиран от ЕС, включват разработване на нови специалности във факултета и въвеждане на нови модули в съществуващите дисциплини на действащите в момента специалности. Софика Груп планира и съвместна работа с академичната общност по осъвременяване на учебните програми във факултета, уточниха от компанията.

Близо 8 000 от завършващите студенти всяка година са подходящи за работа в аутсорсинг индустрията, по данни на Българска аутсорсинг асоциация. За да се използва този ресурс обаче са необходими базови и допълнителни квалификации в съвместна работа с академичната общност, посочиха от Софика Груп.

„В нашата компания работят около 800 души, като за много от позициите не се изисква предварителен опит и за нас е много важно тези хора да са добре подготвени още в университетите за предизвикателствата на бизнес средата”, коментира Стефан Бумов, изпълнителен директор на Софика Груп.

Освен с ПУ, Софика Груп разширява сътрудничеството си и със Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и с университети в Македония, където компанията има офис. През 2012 г. Софика Груп откри офис в Пловдив, именно заради благоприятната бизнес среда и наличието на високообразовани млади хора, владеещи различни езици.

Коментар