Софика Груп с по-висок ръст от средния за ЦИЕ

Българската аутсорсинг компания Софика Груп отчете ръст от 35% на приходите от продажби за 2011 г., в сравнение с предишната година. Това е два пъти по-висок ръст от средния за фирмите от аутсорсинг сектора в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), регион считан за най-динамично развиващият се в индустрията. Според световната анализаторска компания Gartner, средният ръст на приходите в региона на ЦИЕ е 15-20%.

Постигнатите приходи са в резултат на разширяване на обхвата на работа с ключови клиенти на Софика Груп и на портфолиото от услуги, което компанията направи през 2011 г.

„Ако успеем да развием потенциала на градовете извън София, където има добре изградени университетски екосистеми и инфраструктура и съумеем да ангажираме съответните университети в процеса, за да се гарантира подготовката на специалисти в областта, можем да увеличим 3 пъти броя на заетите в аутсорсинг сектора в България”, каза Стефан Бумов, изпълнителен директор на Софика Груп.

Междувременно стана ясно, че Софика е номинирана в 5 различни категории за една от най-престижните световни награди за контакни центрове – Contact Centre Award, която се връчва годишно от Международната асоциация за обмен на най-добри практики в контактни центрове (Global Association for Contact Centre best practices and networking). Имената на компаниите-финалисти ще станат известни в края на месец юни.

Коментар