Аутсорсинг услуги се пренасочват към Европа

Все повече компании пренасочват аутсорсинг на процеси от далекоизточни страни като Индия към Европа, заяви Стефан Бумов, управител на Софика Груп АД. Причините за преориентацията са както нивото на езикова компетентност на българските специалисти, така и географската близост до основните пазари на мултинационалните компании.

Като следствие от тези процеси възниква нов термин “nearshoring” – аутсорсинг на услуги в страни, които са географски, културно или езиково близки до страната на бизнес на клиента.

“Българските компании са все по-конкурентни на световния пазар на аутсорсинг на бизнес процеси. В момента основните клиенти на Софика са международни компании от ИКТ и финансовия сектор, като стратегията ни е да разширим присъствието ни и в други индустрии”, каза Бумов.

За да запази положителното развитие, компанията ще въвежда нови услуги с по-висока добавена стойност. В последната година Софика Груп предлага аутсорсинг дори и на такива бизнес процеси, които досега са смятани за основни в организациите, извън стандартните телемаркетинг и контактен център.

“Необходими е ново ниво специалисти със значително по-висока квалификация и различни модели на заетост. А тук регулатор е държавата и затова ни е нужен диалог с нея”, заяви Бумов.

Наскоро Софика Груп беше приета като пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

“И ние, както други компании от ИКТ бранша, срещаме обичайните бизнес предизвикателства, за които се надяваме с помощта на КРИБ и работата в комитетите на организацията да намираме решения. Това са позиционирането на страната като добра дестинация за инвестиции в сектора и пазара на труда – по-конкретно гъвкавостта на програмите по заетост. Тези въпроси не се решават на микро ниво. Членството ни в КРИБ ще ни позволи да ги поставим пред държавата”, каза управителят на Софика Груп АД.

Коментар