България е петата в света аутсорсинг дестинация

В близките 10 години аутсорсингът има голям потенциал за развитие у нас, заяви Красин Димитров

В близките 10 години аутсорсингът има голям потенциал за развитие у нас, заяви Красин Димитров (снимка: МИЕ)

България е втора в Европа и пета в света в класацията на най-привлекателните аутсорсинг дестинации. Пред нашата страна се нареждат държавите Индия, Индонезия, Естония и Сингапур, съобщи заместник-министърът Красин Димитров по времена форум за аутсорсинг, проведен вчера в София.

Конкретните предимства на България са конкурентоспосбност по отношение на разходи и наличие на квалифицирана  работна ръка, широколентов интернет и близост до основните пазари на Западна Европа.

В близките 10 години аутсорсингът има голям потенциал за развитие у нас. Страната ни е сред световните лидери по качествен и високоскоростен интернет, каза още зам.-министър Димитров.  Съществува възможност за привличане на компании в аутсорсинга и в региони извън София. Тези фирми имат потенциала да предложат работа на относително по-нискоквалифицирани кадри с основно изискване да владеят чужди езици, а в България 73% от гимназистите изучават по два чужди езика.

По думите на Димитров, благоприятният данъчен режим, в съчетание с наличието на квалифицирана работна ръка и най-ниските оперативни разходи в Европа, ни нареждат сред най-добрите дестинации за бизнес и инвестиции.

Тази година бяха приети изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, част от които са пряко свързани с насърчаването на ИТ и аутсорсинг дейностите. Разширено бе приложното поле на закона и бе въведен допълнителен критерий за заетост при определяне на праговете за инвестиции клас А и клас Б, с възможност за пропорционално намаляване на размера на инвестицията с увеличаване на генерираната заетост. Това даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите и в частност на аутсорсинга.

Информационните технологии и аутсорсингът са сред водещите сектори за привличане на инвестиции у нас наред с електрониката, транспортното оборудване и машиностроенето, химическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост и логистиката. Това са отрасли, които имат голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалното развитие на страната, посочи Димитров. Той припомни също така, че са одобрени 88 мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Коментар