Компаниите губят милиони долари на час от ИТ сривове

Сезонът на коледното пазаруване е един от основните двигатели икономиката. Прекъсванията в системите на търговците на дребно, на товарните и пътническите индустрии обаче могат да доведат до кражба на активи и идентичност, изгубени или откраднати пратки, отменени полети и семейни ваканции – всичко това оказва и негативно влияние върху бизнеса и пазарите.

Принудителните прекъсвания се отразяват не само на приходите, но и на репутацията на марката

Принудителните прекъсвания се отразяват не само на приходите, но и на репутацията на марката

Според Forrester Research, средната стойност на час за нарушено извършване на услуги е 110 000 щатски долара, а един обикновен случай, водещ  до прекъсване на дейността на бизнеса, предизвиква щети от 1,5 милиона долара.

През 2012 година една организация е претърпявала средно по 16 срива на центровете за данни, което е довело до щети в размер на 5,1 милиона долара, сочи проучване на компанията за сигурност Symantec.

Принудителните прекъсвания (downtime) костват повече от 1,1 милиона долара на час за организации с повече от  1000 служителя, според анализ на Парис Каскас, старши технологичен консултант в Mitech. При търговията на дребно този показател е $1,1 млн., при производителите – $1,6 млн., при телекомите – $2 млн., а при брокерските фирми достига $6,5 млн.

Друго проучване показва, че организациите в САЩ търпят всяка година загуби на стойност 1,2 трилиона долара от ИТ сривове.  В световен мащаб, общата цифра достига 6,2 трилиона долара.

Преобладаващата част от годишните загуби, възлизащи на 1,2 трилиона долара, не се причиняват от ниско вероятни и с много последствия катастрофи, които привличат вниманието, а от силно вероятни и с малко последствия редовно случващи се събития, като например софтуерни грешки, хардуерни повреди и пробиви в сигурността.

Тъй като приложенията стават все по-сложни, включващи все по-голям набор от кодове, взаимовръзки между данните и системите, излагането на тези „по-малки“ събития става все по-често срещано, а тяхното въздействие – все по-скъпоструващо.

Принудителните прекъсвания се отразяват не само на приходите. Организациите трябва да вземат под внимание и негативния ефект върху репутацията на марката. Ето защо защитният софтуер е също толкова важен, колкото и застраховката.

Експертите съветват компанията да намалят до минимум принудителните прекъсвания чрез автоматизация – като подредят по приоритети планирането и инструментите, които автоматизират процесите, за да осигурят по-бързо възстановяване.

Когато е възможно, организациите трябва да се подготвят предварително и да прехвърлят данните и критичните системи от заразените центрове, преди възникването на пълен срив.

Коментар