ИКТ бизнесът се обедини за нов живот

Днес сме свидетели на безпрецедентна корпоративна социална отговорност – в най-чистия, най-стойностен вид. Този факт е достатъчен, за да вярваме, че ще се справим и ще продължим...

Технологичният бранш дава рамо на бизнеса и учащите

ИТ компаниите осигуряват безплатен достъп до своите платформи и продукти за месец или до обявяване на края на пандемията, съобразно прогнозите на здравните власти

Изкуствен интелект може да прогнозира следващата пандемия

Това може да позволи на властите да се подготвят, да подсигурят ресурси, да предупредят болниците и да въведат навременни спешни мерки

Време е за е-образование. Сега.

Непростимо и необяснимо би било здравните и образователните власти в страната да не проявят социална отговорност, особено на фона на технологичната обезпеченост

Нарастват протестите срещу лицевото разпознаване

Активисти, законодатели и независими експерти все по-често изразяват опасения относно масовото наблюдение, поверителността и безопасността на събраните данни