E-общество

Над 200 болници вече приемат чрез е-хоспитализация

Новият модул е интегриран в Националната здравноинформационна система

Всяко бюджетно плащане над 5000 лв. вече е видимо онлайн

Информацията за индивидуалните транзакции от системата СЕБРА е качена в Портала за отворени данни