Google създава изкуствен интелект заедно с Оксфорд

Обединеният изследователски екип ще разработва технологии за машинно обучение на база естествен език и визуално разпознаване