Брандовете все повече се тревожат какво знаят генеративните AI за тях

Маркетолозите да внимават с какви термини се асоциират продуктите

AI и устойчивостта нахлуват в дневния ред на CEO-тата

Рецесията и повечето други икономически проблеми избледняват в речите на топ-мениджмънта

Генеративният AI „не би могъл да съществува“, ако се плащаха авторски права

Съдът няма решение за защитата на материали, от които се обучава LLM

Малките езикови модели може да се окажат голяма сила

Бизнесът търси ценово изгодни генеративни AI решения за конкретни задачи

Частните LLM – като инопланетна одисея

Те трябва да балансират между нормите и галопиращите технологии, казва Йохен Ридизер - Fujitsu

Създават AI модели за всички европейски езици

За целта се използва суперкомпютъра LUMI, базиран на GPU ускорители и процесори от AMD

Microsoft предлага GPT модели на правителството на САЩ

Облакът Azure Government вече поддържа големите езикови модели GPT-3 и GPT-4