5G комуникациите тласнаха пазара на IoT

Развитието на интелигентните градове създава доходоносни възможности за IoT пазара
(снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на IoT технологии е сред най-обещаващите: той ще нарасне от 945,6 милиарда долара през настоящата година до 1377,8 милиарда през 2029 г. Вярно, че растежът не е най-динамичният: около 7,8% средно за петте години, които предстоят, но малко други пазарни сегменти могат да се похвалят, че представляват индустрия за над 1 трилион долара.

Растежът на IoT пазара се дължи на бързото развитие на 5G комуникациите най-вече. Днес нова възможност на тази арена е увеличеният потенциал за включване на IoT в електрически и хибридни превозни средства и ускореното навлизане на IoT в сектора на здравеопазването.

Освен това се очаква правителствените стимули и помощи за развитие на IoT технологии и увеличаването на развитието на интелигентни градове да създадат доходоносни възможности за пазара, посочват анализаторите от Markets and Markets.

Платформите – сърцето на IoT системите

Технологичните платформи за управление на IoT мрежи се очаква да представляват най-голям дял от пазара на IoT технологии през 2024 г. Платформата за управление на IoT инфраструктура би трябвало да е всеобхватна платформа за управление на цялата мрежа на организация. Ролята ѝ е да гарантира, че потребителите могат да получават ИТ услуги от всяко място и по всяко време.

Използвайки единната платформа, мрежовият администратор може лесно да открие всяка грешка в мрежата и да разреши проблемите в реално време или да информира персонала по поддръжката. От друга страна „сърцето“ на IoT мрежата има възлово значение за анализирането на огромното количество данни, които се прехвърлят по мрежата, и автоматично ги насочва, за да се избегне претоварване.

За критични области на приложение като мобилност и транспорт, логистика, енергетика и производство и др. е необходим безпроблемен и по-бърз трансфер на данни. Това изисква подходяща конфигурация на мрежовите устройства, което е възможно само чрез високо ниво на видимост, осигурено от платформа за управление на мрежата.

Индустриалният сегмент води

Промишлеността ще отбележи най-високия среден темп на растеж през прогнозния период. Здравеопазване, автомобилостроене и транспорт, сградна автоматизация, производство, търговия на дребно, добив на горива, селско стопанство, авиокосмическа и военна промишленост – това са повечето от секторите, които ще са активни от гледна точна на внедряванията.

Сферата на сградната автоматизация се разви силно в последните години в резултат на търсенето на по-енергийно ефективни решения, повече сигурност и продължаващите усилия за подобряване на начина на живот. След като започна с кабелната технология, сградната автоматизация премина в ерата на безжичните технологии и в момента е сред най-добре развитите. Занапред ръстът там няма да стихне заради по-строгите разпоредби и нарастващата осведоменост за енергоспестяването.

IoT раят ще е в Азия

Предвижда се Азиатско-тихоокеанският регион да отбележи най-високия средногодишен темп на растеж през прогнозния период. Страните, които ще имат най-голямо значение, са Китай, Индия, Южна Корея и Япония. Причините са очевидни: разширяващата се потребителска база, нарастващият разполагаем доход, все по-голямото разпространение на интернет както в бизнеса, така и в жилищните райони, подобряването на ИТ инфраструктурата.

Освен това пазарът на IoT технологии в страни като Китай, Южна Корея и Япония расте и поради тенденцията на индустриална автоматизация и използването на облачни услуги.

Възходът на IoRT

Макар да не разкрива актуални цифри, анализаторската къща очаква един от най-бързо растящите сегменти от пазара да бъде този на „интернета на роботите“ или по-точно „интернет на роботизираните неща“ (IoRT). Тази тенденция обединява новите технологии в роботиката, изкуствения интелект и интернет на нещата (IoT), което позволява на взаимосвързани системи от роботи и интелигентни устройства да си сътрудничат и да комуникират безпроблемно.

Комбинацията намира полезни приложения в различни индустрии, включително производство, здравеопазване, селско стопанство, логистика и потребителска електроника. IoRT системите използват сензори, задвижващи механизми и комуникационни технологии, за да позволят автономно вземане на решения и координация между роботизирани обекти, повишавайки ефективността, производителността и безопасността.

Коментар