IoT пазарът ще продължи да криволичи и подскача

Потребителският сектор ще представлява 61 процента от всички IoT връзки през 2033 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Броят на активните IoT устройства по света ще се удвои до 40 милиарда към края на 2033 г. Въпреки очакванията на бизнеса, този сектор няма да расте равномерно и постоянно, а по-скоро ще криволичи и подскача, като всеки регион ще показва свои собствени специфики.

IoT технологиите с малък обсег ще представляват 73 процента от общия пазар до края 2033 г. По-голямата част от останалите 27% ще се формират от клетъчните IoT връзки, най-вече базираните на LTE технологии NB-IoT и LTE-M. Общият пазар на IoT ще струва 934 милиарда долара, казва IoT анализаторска къща Transforma Insights, чиято е прогнозата.

От гледна точка на относителния растеж, неклетъчните широкообхватни мрежи с ниска енергийна консумация (LPWAN) като LoRaWAN ще бъдат най-успешни. Връзките, базирани на тези технологии, ще се се увеличат четворно: с 456 процента, достигайки до два милиарда до края на 2033 г. Това означава среден растеж от 19 процента годишно през периода, според Transforma Insights. Клетъчният IoT също ще се възприема добре, утроявайки обемите (с 295 процента) от 1,9 милиарда на 7,5 милиарда през следващите 10 години.

Около 22% ръст се очаква при клетъчно-базираните LPWAN технологии като NB-IoT и LTE-M. Все пак растежът при клетъчния IoT се компенсира от по-кроткото темпо на LTE (4G, къде се очакват около седем процента) и „залеза“ на стандартите 2G/3G (спад с 18 процента през периода).

От гледна точка на сценариите на приложение най-популярният вид внедряване на 5G извън mMTC остават устройствата при превозните средства, които ще представляват 41 процента от свързаните устройства през 2033 г., каза Transforma Insights. Популярни сценарии остават свързаността при интелигентните часовници, системите за охранителни камери (CCTV), управлението на автопаркове и електрическите велосипеди.

От своя страна IoT връзките, използващи IoT технологии с малък обхват, ще намалеят по отношение на пазарния дял от 79 процента от общите връзки (12,7 милиарда) през 2023 г. до 73 процента през 2033 г. (29 милиарда). Техният темп на растеж ще гравитира около девет процента.

Общият пазар на IoT ще нарасне съответно със 148 процента и 179 процента по отношение на връзките и обемите на приходите, които се изчисляват на 16,1 милиарда и 335 милиарда долара към края на 2023 г. и ще достигнат до 39,9 милиарда и 934 милиарда долара в края на 2033 г. Годишните продажби на устройства ще нараснат от 4,1 милиарда през 2023 г. на 8,7 милиарда, тоест със среден ръст от осем процента.

Приходите включват разходи за модули за свързване, свързаност с добавена стойност и приложения за свързаност. Последните категории представляват 10 процента и 4 процента от общите разходи за IoT през 2023 г.

Потребителският сектор ще представлява 61 процента от всички IoT връзки през 2033 г.; 35 процента от корпоративните IoT устройства ще бъдат за „междувертикални“ сценарии на употреба през 2033 г., в това число технологии за проследяване, офис-оборудване и превозни средства в големи автопаркове.

24 процента ще се формират от внедрявания в сферата на комуналните услуги, най-вече т. нар. умни измервателни уреди. 22 процента пък ще е делът на търговията на дребно/едро – предимно устройства, свързани с обработка на плащания и електронни етикети на стоките. Освен това 7% от пазара ще се пада на правителствените организации, 4% – на транспорта и логистиката и 3% на селското стопанство.

Transforma Insights казва, че Китай, Северна Америка и Европа доминират при IoT връзките. Техните дялове от пазара ще представляват съответно 32 процента, 21 процента и 19 процента от общия пазар през 2033 г.

„Растежът продължава със стабилни темпове, отразявайки разнообразието от сценарии на употреба”, казва Мат Арнот, главен анализатор в Transforma Insights. По думите му, тук не може да се говори за равномерен, постоянен растеж, чиято крива да представлява възходяща права линия.

По-скоро става дума за „поредица от микропазари, всеки от които има своя собствена динамика, като някои растат по-бързо, а други по-бавно“. „Има фактори на микро ниво, които могат значително да ускорят растежа, и тенденции на макро ниво, които също ще имат своите ефекти“, обобщава Арнот.

Коментар