„Трети страни” слушат гласовите разговори в Skype

Партньори на Microsoft анализират аудио комуникациите, за да подобрят услугата, като за целта използват хора, но потребителите на услугата не са информирани за това