AI ще помага при писане на текстове в MS Office

Изкуствен интелект от OpenAI дори ще генерира автоматично електрони писма

Безплатен Office за студентите в Русенски университет

Един лиценз на софтуера може да се ползва на множество устройства