Windows Anniversary излиза през лятото

Ще можем да влизаме в системата и приложенията без парола - с помощта на пръстов отпечатък или сканиране на ириса на окото