Microsoft Word ще коригира с изкуствен интелект

Текстовият редактор Microsoft Word се сдобива с възможности за изкуствен интелект

Microsoft добавя възможности на изкуствен интелект в популярния си текстов редактор Word от пакета Office 365. Нов панел „Коректор“ ще отстранява граматически грешки и ще дава препоръки за подобряване на стилистиката на текста.

Обновеният Microsoft Word ще коригира ненужни думи, неясни изрази, пасивен залог, жаргони – все неща, с които изобилстват дори грамотно написаните текстове. Така например, думи като „maybe“ (може би) и „basically“ (основно) ще се отбелязват като внасящи неувереност в случаи, когато могат да бъдат изтрити без загуба на смисъл.

„Коректор“ ще отстранява също орфографични и пунктуационни грешки. Освен това изкуственият интелект ще прави предложения, които подобряват стила на текста.

Новият панел се извиква с натискане на клавиша F7. Функцията е достъпна за тестване от участниците в програмата Office Insider. Тя е достъпна в Word от пакета Office 365 версия 16.0.7409.1000 и нагоре.

Коментар