Qualcomm+Meta = новият Wintel?

Усещането за присъствие на друг човек е свещеният граал на социалните мрежи

Meta ще набляга на AI-управлението на съдържание

Социалните емисии, движени досега предимно от хората и акаунтите, се променят