Защо интернет се „чупи” и ще продължи да се „чупи”

Сривът на Facebook не е еднократна ситуация - експертите отбелязват, че масовите прекъсвания стават все по-чести и по-опустошителни

Facebook катализира развитието на роботи-слуги

Новата симулационна платформа Habitat 2.0 позволява на изследователите да обучават ускорено своите роботи във виртуална среда