Разработват достъпни батерии без тежки метали

И трите ключови минерали за направата на новите батерии могат да бъдат извлечени от обикновена морска вода вместо от мини и кариери, обещават разработчиците от IBM

Многооблачна среда = бързи иновации в бизнеса

Вече не е актуално да се мисли за преход към облака – трябва да се мисли за преход към многооблачна среда, в която приложенията се местят от един облак в друг бързо и лесно

Облакът: Google Cloud вече е по-скъпа компания от IBM

Анализаторите смятат, че между 2018 и 2022 г. общият годишен ръст на подразделението може да достигне 55%, а до 2025 г. годишните му продажби ще възлязат на 38 милиарда долара