Пуснаха квантов генератор на случайни числа в облака

Изследователи получиха за първи път достъп до облачен квантов генератор на случайни числа
(снимка: CC0 Public Domain)

Първа в света облачна услуга за квантово генериране на случайни числа с вградена проверка пуснаха съвместно IBM и компанията Cambridge Quantum Computing (CQC), базирана в Кеймбридж, Англия.

Услугите за квантово генериране на произволни числа не са новост, но досега те не можеха да се използват в облачна среда от изследователи и бизнес разработчици. Бета версия на споделената услуга Quantum Random Number Generation (QRNG) ще бъде достъпна първоначално за членовете на мрежата от стартъпи IBM Q Network, като за първи път ще осигури сертифицирана квантова случайност.

„Приложението, разработено от CQC, генерира истинска максимална случайност или ентропия, реализирана на квантов компютър IBM, която може да бъде тествана и сертифицирана за първи път като наистина квантова – и следователно наистина максимално случайна”, казва изпълнителният директор на CQC Иляс Кхан.

Сертифицираната услуга QRNG използва тест на Бел на базата на неравенства на Мермин, реализиран чрез модула qiskit_rng на платформата Qiskit. Модулът проверява истинността на квантовата природа на основните процеси чрез статистически анализ.

В партньорство с IBM, CQC достигна две основни фази в еволюцията на квантовите изчисления – едната изчислителна, а другата – комерсиална. За първи път е осигурен облачен достъп до квантова услуга с приложения в реалния свят.

CQC беше част от групата стартъпи IBM Q Network, обявена през 2018 г. През януари тази година IBM стана инвеститор в компанията.

Коментари по темата: „Пуснаха квантов генератор на случайни числа в облака”

добавете коментар...

  1. Българин

    Това не е точно така. Имаше достъп до IBM Q където всяка една комбинация от q-bits е реално едно случайно число.

  2. Anonymous

    right(rand();10) & right(rand();10)

Коментар