Напредък: Моделират квантови процеси с достъпни технологии

Квантовото моделиране с относително достъпни средства като невронните мрежи е предпоставка за появата на масови квантови компютри (илюстрация: CCO Public Domain)

Достъпните квантови модели и изчисления са мечта на учените за следващите 5-10 години. Но квантовите системи все още предстои да бъдат разработени, а учените да си изяснят как те могат да помогнат.

Получава се сякаш омагьосан кръг. Изход от него е възможен, благодарение на новите изчислителни технологии, в частност невронните мрежи или казано с други думи – машинното самообучение и изкуственият интелект.

Миналата седмица на портала Physical Review Letters бяха публикувани три статии от независими изследователски екипи от САЩ, Франция и Англия, всеки от които разглежда въпроса за моделирането на отворени квантови системи, използвайки невронни мрежи. В основата и на трите проекта е добре познатата група от числени методи за изследване на случайни процеси „Метод Монте-Карло”.

Експериментите показват, че този подход позволява да се моделират значителни по мащаб отворени квантови системи. Отвореността на квантовите системи означава, че към масата от зададени дискретни параметри (частици) се добавя слабо предсказуема маса от случайни параметри, с които дори най-мощните суперкомпютри не могат да се справят.

Техниките за квантово моделиране с невронни мрежи, представени от учени от три страни, ще помогнат за по-доброто разбиране на квантовите процеси. По-специално, разработките ще дадат възможност за изучаване на такъв паразитен феномен като появата на шум в квантовите изчисления.

В крайна сметка, квантовото моделиране с относително достъпни средства ще ни доближи до появата на масови квантови компютри и ще привлече значително повече специалисти в изучаването на процесите.

Коментар