Еконт внедри облачна система за видеоуправление

Новата система помага на Еконт да проследява пратките по пътя им в реално време
(снимка: Еконт)

Логистичната компания Еконт започна да използва нова централизирана система за видеоуправление, разположена в публичния облак на IBM. Системата показва видеоданни в реално време, като използва възможностите на облачните технологии и същевременно защитава личните данни на клиентите.

Досегашната система за видеоуправление е децентрализирана и всеки офис на Еконт разполага с DVR устройство, което записва видеоданни от няколко камери на локални твърди дискове. С повече от 3000 камери на 650 локации, централизираното управление на подобна система е затруднено, като съществува и риск от загуба на видеозаписи, поради технически повреди или злонамерени действия.

Освен това, поради изискванията, налагани от местното законодателство, общия регламент за защита на данните (GDPR) и политиките за сигурност, Еконт следва да съхранява всички видеозаписи в за определен период от време, което е допълнително предизвикателство за локалните устройства.

Това налага необходимостта от мащабируема инфраструктура, която да гарантира спазването на регулациите и да подобри работата със системата за  видеоуправление. Чрез публичния облак на Еконт вече има възможност за бърз видеопреглед и търсене, сигнализиране в реално време и достъп до количествени данни от видеото през централизирано табло за управление.

Използването на видеоданни позволява на компанията бързо да идентифицира и да реагира на потенциални рискове или възможности. Новата система помага на Еконт бързо да проследи пратките по пътя им от мястото на вземане до предаването им и да разреши всякакви настъпили спорове.

Личните данни и конфиденциалността на клиентите също се гарантират със строг контрол на достъпа и чрез инструменти за анонимност на данните в системата за видео управление, предоставена като услуга от IBM. Освен това, чрез възможностите на публичния облак на IBM, Еконт може успешно да съхранява всички видеозаписи за определен период от време, което ще увеличи ефективността в управлението на постъпилите искания.

„В началото използвахме нашата система за видеоуправление основно с цел да гарантираме физическа сигурност, но днес в ерата на цифровизация вече е очевидно, че чрез използването  на новите технологии, като облачни изчисления, можем да извлечем повече позитиви от видеосистемите, като същевременно можем да защитим, както нашите клиенти, така и нашите активи” , заяви Николай Събев, основател и управител на Еконт.

Логистичната компания прилага към цялостното решение и софтуера за видеоуправление Milestone Xprotect като услуга, предоставена от IBM, както и IBM Support Services.

Коментар