Четвърта платформа на IBM отговаря на новите реалности

„ИТ ще стават все по-децентрализирани, по-отворени, по-сигурни, а правилният подход за постигане на тези цели е отвореният хибриден облак”, заяви Игора Правица, IBM
(екранна снимка: IT Compass)

„Бизнесът се променя. Търсят се нови начини за генериране на приходи, за ускоряване на развитието на пазарите, за създаване на нови платформи и екосистеми с партньорите с цел генериране на допълнителни приходи. В IBM сме убедени, че основата на синергията между всички тези платформи трябва да бъде дигитална”, каза Игор Правица, мениджър продажби за Централна и Източна Европа в IBM, в лекция на онлайн конференцията IT Compass, организирана от IBS България.

Събитията от 2020 г. ясно показаха, че технологиите са основата, на която всички успешни компании градят бизнеса си. Те търсят начини как да бъдат по-гъвкави в съответствие с постоянните промени на пазара и как да оптимизират своята продуктивност, за да могат по-бързо да отговорят на търсенето от страна на клиенти. „Или казано накратко – как да правим бизнес по по-интелигентен начин”, заяви Игор Правица.

Той очерта трите основни приоритета пред всяка организация в съвременните условия. На първо място, според него, е технологичната част, и по-конкретно ИТ инфраструктурата. „Безпрецедентната ситуация в световен мащаб с пандемията от Covid-19 ясно показа, че силно фрагментираната ИТ среда, в която мнозина работят днес, създава много трудности по отношение на гъвкавостта и бързината на обслужване на клиентите. Данните от проучване на McKinsey&Company сочат, че, покрай коронавираса, за 79% от компаниите е станало ясно колко незряла е дигитализацията при тях; а 96 на сто смятат, че пандемията ще доведе до ускоряване на цифровото обновление в организациите с около 5,3 години”, сподели Правица.

„Но това е реалността – работим в силно фрагментирани ИТ организации, които не инвестират в „on premise” инфраструктура. От друга страна, все повече стават услугите, предоставяни от облачните доставчици. На трето място –  ползва се различен софтуер от различни доставчици. Затова въпросът е как една фрагментирана ИТ организация да стане по-гъвкава. Вярваме, че ИТ ще стават все по-децентрализирани, по-отворени, по-сигурни, а правилният подход за постигане на тези цели е отвореният хибриден облак”, подчерта мениджърът от IBM.

Той постави автоматизацията на второ място като фактор за промяната. „Важно е как да се фокусираме върху услугите и работните процеси, които дават добавена стойност, и как да увеличим производителността на екипите ни”.

На трето място идват данните, които се разглеждат като активи. „В глобален мащаб въпросът е как да ползваме данните, голяма част от които са неструктурирани и не се управляват правилно. Онези, които успеят да съчетаят ползата от структурираните данни в комбинация с изкуствения интелект, ще се окажат победителите”, посочи Правица.

Как IBM и RedHat реагират на предизвикателствата в новата ситуация? „На първо място, през последната година изцяло променихме софтуерните си предложения, като целта ни беше  бизнесите да станат „по-умни”. За нуждите на тази трансформация избрахме две неща, които са много важни за нас. Първото е: как да подобрим услугите и предложенията си така, че да можем да предоставим повече гъвкавост и добавена стойност на клиентите. А второто е как всички тези фрагментирани решения да бъдат свързани в една екосистема, за да осигури; повече свързаност”, поясни мениджърът.

Важна първа стъпка в тази посока е пускането на RedHat Open Shift – отворена платформа за контейнеризирани приложения, която позволява изграждане и разполагане приложения навсякъде. За IBM това е ключов софтуерен продукт. Хибридната платформа е създадена с идеята да се ползва върху всякаква инфраструктура.

„Може да се каже, че RedHat Open Shift и отворената платформа на IBM са „лепилото”, което ще свърже цялата ваша инфраструктура – независимо колко фрагментирана е тя, колко центрове за данни имате или колко публични облаци ползвате, с колко различни доставчици на софтуер работите и т.н. А това ви дава възможност да сте гъвкави, да създавате приложения по-бързо и да ги инсталирате по-бързо”, поясни Правица.

Тази хибридна платформа дава възможност за унифициране на процесите и управлението на цялата контейнеризирана среда, което позволява на клиентите да контролират всички приложения, независимо дали са в частен облак или в „on premise” център за данни.

„На второ място, по отношение на преструктурирането на софтуерните продуктови оферти, от IBM направихме така, че те да работят в контейнеризирана среда. Затова създадохме шест клауд-пакета, които разположихме в хибридния облак. За клиентите е важно да знаят, че не предлагаме единствено отворена платформа, но и че доставяме софтуерни пакети, с които сами да създават приложения. Тези пакети представляват комбинация от IBM софтуер, разположен върху RedHat Open Shift платформата”, разказа Игор Правица.

На трето място е елементът, който е над хибридната платформа и софтуерните пакети  – това са софтуерът за специфични приложения и приложенията за изкуствен интелект. Съчетанието от всички тези елементи съставя т.нар. Четвърта платформа на IBM. „Това е отворена хибридната платформа, а RedHat Open Shift е душата на тази платформа”, обобщи Правица.

Четвъртата платформа на IBM следва историческото развитие на компанията
(екранна снимка: IT Compass)

Шестте клауд пакета са: автоматизация на бизнес процеси, интеграция, приложения, данни, сигурност и управление. Всеки един от тях е специализиран в определена област, като в зависимост от нуждите си, клиентът може да избира съответния пакет. „А над тези облачни пакети се инсталират предварително дефинирани софтуерни компоненти като изкуствен интелект, чатбот приложения или инструменти за разработчици, решения за анализ и планиране, бюджетиране и др. Ние не просто доставяме RedHat Open Shift с клауд пакети, но и определени услуги, съвместно с екосистемите на нашите партньори и отворения RedHat Marketlace. Така лесно може да правите иновации и собствени решения по желание на клиентите”, каза Правица.

От IBM наричат платформата Четвърта, тъй като тя следва историческото развитие на компанията. Първа е мейнфрейм платформата, върху която все още работят някои от критично важните приложения в цял свят. Втората платформа е от ерата на услугите – периодът от 90-те години до края на миналия век. Третата ера започва през 2000-та година с началото на архитектурата SOA (service-oriented architecture) и IBM WebSphere.

„А сега е времето за нова платформа, защото нуждите [на клиентите] изискват нови решения като контейнеризирана среда, отворена хибридна платформа, базирана върху IBM Open Shift. Съвременните условия налагат да сме по-дигитални и да бъдем в състояние по-бързо да отговаряме на изискванията на клиента. С контейнерите много бързо се изграждат приложения и бързо се инсталират във всяка среда”, посочи Игор Правица.

Синергията между IBM и RedHat доведе до сериозни резултати в изграждането на хибридната платформа и облачните контейнери, допълни Правица. Според него, през следващите десет години водещото направление в развитието на технологиите ще бъде изкуственият интелект, който ще стане основна част от всички ИТ системи.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар