Идва нова ера на квантово-класически изчисления

Суперкомпютърът Fugaku се обединява с квантовата система на IBM за ново поколение изчислителни машини (снимка: RIKEN)

Японският Arm-базиран суперкомпютър Fugaku ще се обедини с най-новата квантова система на IBM като част от проект за изследване и разработване на бъдещи изчислителни системи. 

IBM обяви споразумение с японския правителствен изследователски институт RIKEN за внедряване на IBM Quantum System Two и интегрирането ѝ със суперкомпютъра Fugaku в комплекса RIKEN Computational Science Center в Кобе, съобщи The Register.

Комбинацията ще позволи създаване на т.нар. квантови суперкомпютри, които IBM вижда като бъдещето на традиционните високопроизводителни изчисления. В такива системи квантовите изчисления ще станат неразделна част от архитектурата, превръщайки се в жизнеспособна и практична технология.

Суперкомпютърът Fugaku, създаден от Fujitsu с помощта на 152 064 специално проектирани A64FX процесорни чипове, беше най-мощният в света от 2020 г., докато не го задмина системата Exascale на Frontier през 2022 г.

IBM Quantum System Two, представена на годишната среща IBM Quantum Summit в Ню Йорк през декември, е базиран на 133-кубитовия квантов процесор Heron. Според IBM, това ще бъде единственият квантов компютър, който се комбинира със суперкомпютъра Fugaku.

Интеграцията е част от проект, финансиран от Организацията за развитие на нова енергия и индустриални технологии (NEDO) на японското правителство. Целта на проекта е да демонстрира ползите от такива хибридни изчислителни платформи за услуги в „ерата след 5G”, допринасяйки за развитието на науката и бизнеса в Япония.

В допълнение към доставката на хардуер, IBM ще „разработи софтуерен стек за създаване и изпълнение на интегрирани квантово-класически работни потоци в хетерогенна хибридна квантово-HPC изчислителна среда”. Този софтуер е насочен към подобряване на качеството на алгоритмите и намаляване на времето за тяхното изпълнение.

Продължавайки тенденцията за разработване на хибридни квантово-класически изчислителни платформи, японската компания QuEra Computing обяви, че е сключила договор на стойност 6,5 милиарда йени (41,4 милиона долара) с Националния институт за напреднали индустриални науки и технологии на Япония (AIST). Договорът предвижда инсталиране на една от системите QuEra заедно със суперкомпютър ABCI-Q, базиран на процесори Nvidia.

Според QuEra, системата ABCI-Q ще осигури платформа за редица области, включително симулация на квантови вериги и квантово машинно обучение, създаване на класически квантови хибридни системи и разработване на нови алгоритми на база квантови технологии.

Япония демонстрира силен интерес към комбиниране на квантовата и класическата изчислителна мощност за ускоряване на научните изследвания и разработки. Подобни хибридни платформи се разглеждат като ключ към разширяване на възможностите на квантовите изчисления и тяхното практическо приложение в различни области.

Договорът на QuEra следва наскоро обявеното споразумение между IBM и RIKEN за интегриране на квантовата система на IBM със суперкомпютъра Fugaku. Тези инициативи подчертават ангажимента на Япония да заеме водеща позиция в развитието на съвременните компютърни технологии, които комбинират квантови и класически подходи.

Коментар