B2B софтуерни борси: нова парадигма в корпоративните поръчки

Тържищата позволяват агрегиране на различни доставчици на едно място