Главната търговска улица става виртуална

Местни инициативи подпомагат собствениците и занаятчиите в предлагането на интересните продукти пред възможно най-широка аудитория

Търсенето на извънземни продължава след SETI@home

Институтът SETI разработва нов интерфейс, който ще има достъп до сурови данни от всяка антена, търсейки извънземни сигнатури в реално време