ChatGPT „имплантиран” директно в човека

Това позволява на хората с определени заболявания да генерират текстове много бързо

Изкуственият интелект подобрява едно, влошава друго

Докато увеличава индивидуалната креативност, качеството пада

Квантова алтернатива на GPS работи без сателити

Технологията има голям потенциал за използване в граждански и военни приложения

Термални или фотоволтаични слънчеви панели?

Двата типа събират енергия от слънцето и облекчават бюджета, но едната технология е по-ефективна