Gmail получава задвижван от AI спам филтър

Новата функционалност е част от най-голямата в последните години актуализация на сигурността

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Инструментът е разработен на базата на около 300 показателя и 6 индекса

Малък, но бързо растящ бизнес: автомобилните мрежи

Е-колите набират популярност, а свързаността е все по-важна