Как BlackBerry създаде iOS на автомобилите

Макар и „невидима“, системата гарантира сигурна и надеждна вътрешна комуникация, подобно на стабилен водопровод

Цифровата пропаст се разтваря – все повече хора изостават

Най-засегнати са учениците, които нямат достъп до интернет или подходящо устройство за електронно обучение