Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи

Желанието за промяна и изоставянето на архаичните бизнес модели често определят бъдещето на компаниите

Близкото бъдеще: облак, цифрова трансформация, AI…

Една четвърт от техническите и ИТ специалисти ще използват технологии за допълнена реалност през 2020 г.