Топ 10 технологични прогнози за бизнеса през 2020 г.

Технологии навсякъде и иновации като норма са бъдещето на бизнес организациите
(снимка: CC0 Public Domain)

Бъдещето на предприятията е свързано с технологии навсякъде, платформи, екосистеми и иновации като норма. Това бе посланието на уебинар на изследователската компания IDC, в който анализаторите очертаха технологичните прогнози за бизнеса през 2020 година.

Прогнозите на IDC са насочени към подпомагане на организациите да подготвят плановете си действие през 2020 г. в следните критични области:

  • Технологии: Кои нововъзникващи технологии трябва да бъдат включени в платформи, за да подкрепят бъдещото развитие на предприятията?
  • Лидерство: Как ключовите заинтересовани страни от дигиталния „дрийм тийм” ще изпълнят пътната карта?
  • Стойност: Как организациите могат да предефинират стойността на бизнеса, за да включат не само финансови показатели, но и елементи от екосистемата и социалното въздействие, като вземат предвид етичното влияние на технологиите върху обществото?

IDC дефинира 10 променящи играта прогнози, за които компанията смята, че ще оформят пазара през 2020 г. и след това. „Надяваме се, че тези прогнози ще помогнат на европейските предприятия да планират своите стратегии за 2020 г.” заяви Фил Картър, главен анализатор в IDC.

Топ 10 прогнози на IDC

1. Фокус върху цифровите възможности: До 2022 г. 25% от първите 500 европейски компании ще имат най-малко двама членове в борда на директорите с експертиза за дигитален бизнес.

2. Дигитални инвестиции: През 2020 г. европейските организации ще изразходват над 271 милиарда долара за дигитална трансформация, но само 16% ще осигурят нови потоци от приходи.

3. Данни, събрани от свързани устройства: До 2022 г. данните, събрани от свързани устройства, ще генерират възможност за приходи от 10,5 милиарда долара за първите 500 европейски организации.

4. Основна модернизация: До 2025 г. 60% от европейските организации ще модернизират основните си ИТ, използвайки облака, което ще доведе до 25% подобряване на производителността на бизнеса.

5. Нова технологична лидерска роля: До 2022 г. 30% от европейските организации ще дефинират нова технологична лидерска роля, съчетаваща функции на CIO, CTO, CDO и иновации.

6. Процесите ще станат по-интелигентни: До 2023 г. 70% от европейските инициативи за интелигентна автоматизация на процесите (IPA) ще бъдат повлияни от изкуствения интелект.

7. Замяна на KPI с KBI: До 2022 г. 60% от първите 2000 европейски организации ще заменят KPI (Key Performance Indicators) с KBI (Key Behavior Indicator), за да ускорят застъпничеството на служителите и клиентите.

8. Ускоряване на културните промени: До 2022 г. една трета от организациите няма да успеят да ускорят бизнес гъвкавостта и иновациите, поради „copycat” културата.

9. Ролята на CISO: 2022 година е решителна за CISO (Chief Information Security Officer) да се утвърдят като бизнес лидери, които могат да осигурят цифрово доверие.

10. Етично използване на цифровите технологии: До 2024 г. 50% от европейските публични компании ще докладват ежегодно за етичното използване на данни, автоматизация и изкуствен интелект в своите организации.

Коментар