Близо 58% ръст в разходите за блокчейн тази година

Блокчейн помага на предприятията да преодолеят трудностите, свързани с COVID-19
(снимка: CC0 Public Domain)

Разходите за блокчейн технологии тази година ще достигнат 4,3 милиарда долара в световен мащаб, прогнозира IDC. Това означава увеличение от 57,7%, в сравнение с 2019 г., когато пазарът бе оценен на 2,7 милиарда долара.

Увеличението с 57,7% тази година е значително по-малко от прогнозираното по-рано. Оценката трябваше да бъде коригирана, поради пандемията COVID-19 и произтичащите от нея намаление на разходите за ИТ и влошена икономическа ситуация през последните месеци.

В по-широка перспектива, в периода от 2018 г. до 2023 г. средногодишният растеж на разходите за блокчейн ще бъде 57,1%, отбелязва IDC. Това означава, че през 2023 г. стойността на решенията, базирани на блокчейн технология, ще достигне 14,4 милиарда долара.

Основните приложения на блокчейн включват трансгранични плащания и сетълменти, търговско финансиране и разплащания след сделки/транзакции.

Според анализаторите, компаниите, използвали блокчейн технология през първите месеци на пандемията COVID-19, са почувствали нейните предимства. Твърди се, че технологията „е помогнала на предприятията в много отрасли да преодолеят трудностите, свързани с управлението на веригите за доставки, проверката на медицинските данни и проследяването на застрахователните претенции”.

Коментар